Quảng cáo

 

Chơi Storm Ops

Bạn có thích chơi "Storm Ops"?
Tỷ lệ này trò chơi:
Bão Ops4 ngôi sao của 5. Xếp hạng 10 lần.
Mô tả : Bạn là một sniper chiến thuật bảo vệ pháo đài của bạn. Kẻ thù không biết bạn đang có rất sóng sau khi làn sóng bạn phải đưa họ ra trước khi họ vượt qua pháo đài của bạn. Nâng cấp vũ khí và sửa chữa các pháo đài của bạn khi bạn có thể.Thưởng thức....

trò chơi chiến thuật, trò chơi bắn tỉa, Fort tầm, bão tầm, Fort tầm, bão ops tầm, trò chơi đua xe, trò chơi xe hơi

Quảng cáo

Quảng cáo