Quảng cáo

 

Bao vây thành phố chơi 3: Cuộc vây hãm rừng

Bạn có thích chơi "Thành phố Siege 3: rừng bao vây"?
Tỷ lệ này trò chơi:
Cuộc vây hãm thành phố 3: Rừng bao vây4.81778 ngôi sao của 5. Xếp hạng 450 lần.
Mô tả : Thành phố bao vây 3 là một trò chơi thú vị. Rừng đã được thực hiện trên của một đội quân thù địch. Xây dựng và kiểm soát quân đội của bạn để tiêu diệt các baddies miễn phí những người bản địa. Ngăn chặn những kẻ xấu từ việc trên rừng! Có một niềm vui tuyệt vời...

Cuộc vây hãm thành phố 3: Rừng bao vây , Cuộc vây hãm thành phố 3: Rừng bao vây tầm, rừng tầm, trò chơi quân đội.

Quảng cáo

Quảng cáo