โฆษณา

 

การเล่นผีดิบเทรลเลอร์ Park

คุณชอบเล่น "ผีดิบเทรลเลอร์ Park"
คะแนนนี้เกม:
ผีดิบเทรลเลอร์ Park4.6954 ดาว 5. คะแนนสูงสุด 174 ครั้ง.
คำอธิบาย : Zombies เป็นกลับกับเกมอื่น ๆ อัศจรรย์ที่เรียกว่าผีดิบเทรลเลอร์ Park นี้ Zombies ได้นำมาเหนือ และทำลายมหานครและการค้นหาคุณ และพวกเขาได้พบเกี่ยวกับคุณจะเปิดสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานเทรลเลอร์ของคุณ ฝึกหน่วย และปรับปรุงสวนสาธารณะของคุณ รวบรวมพลังงาน Yee-หอเพื่อเรียกใช้อาวุธพิเศษ และเอาตัวรอดได้มากเท่าที่คุณสามารถ โชคดี!!

ผีดิบเทรลเลอร์ Park, เกมผีดิบเทรลเลอร์ Park, เกมผีดิบ, เกมป้องกัน.

โฆษณา

โฆษณา