تبلیغات

 

بازی کشتی فضایی

آیا دوست دارید بازی "فضای کشتی"
رای دادن به این بازی:
کشتی فضایی4.2 ستارگان 5. هفته 5 بار.
توضیحات : کشتی فضایی بازی تیراندازی awesome است. کشتی را از طریق سیارات مختلف است که در آن شما باید انواع دشمنان به صورت دسته. شما مهاجم فضا و ماموریت شما این است که خلاص جزایر کوچک در نزدیکی کشتی مادر خود را از انسان و ربات خود را. جمع آوری تمام جوایز به بازگرداندن سلامت و انرژی. تمام موفق باشید!

کشتی فضایی, بازی کشتی فضایی, تیراندازی بازی ها, بازی های اکشن

تبلیغات

تبلیغات