تبلیغات

 

بازی سرگرم کننده بيمارستان

آیا دوست دارید بازی "بيمارستان پاپ"
رای دادن به این بازی:
بيمارستان پاپ4.19626 ستارگان 5. هفته 107 بار.
توضیحات : بيمارستان بازی سرگرم کننده. مدیریت یک بیمارستان نیاز به مهارت های خوبی در آموزش ، سازماندهی ، مدیر عامل و علاوه بر این صورت شاد! شما باید پایبندی به نیازهای بيماران و آنها را سریع درمان. سعی کنید به رسیدن به هدف روزانه خود قبل از زمان اجرا می شود خارج. با آرزوی موفقیت،!!

بيمارستان پاپ, بيمارستان پاپ بازی, پازل بازی ها, بازی های مهارتی.

تبلیغات

تبلیغات