تبلیغات

 

بازی نقطه سخت

آیا دوست دارید بازی "سخت نقطه"؟
رای دادن به این بازی:
نقطه سخت3 ستارگان 5. هفته 2 بار.
توضیحات : نقطه سخت بهترین بازی پازل با سطح شگفت آور است. را آجر سبز نسبت به خروج. اجتناب از تمام انواع تله از جمله بد آجر قرمز و لیزرهای کشنده است. اگر تو بمیری شما بازگشت به گذشته خود ذخیره نقطه گرفته شود. اینجا آن شامل 28 سطح حدود 20 نوع دام دشمنان و آیتم های تعاملی. بنابراین، مراقب باشید و لذت ببرید!

نقطه سخت, بازی نقطه سخت, پازل بازی ها, بازی های اکشن

تبلیغات

تبلیغات