تبلیغات

 

بازی شرک 2--ایجاد & رنگ

آیا دوست دارید بازی "شرک 2 - ایجاد & رنگ"
رای دادن به این بازی:
شرک 2--ایجاد & رنگ3.88372 ستارگان 5. هفته 43 بار.
توضیحات : ایجاد شرک 2--& رنگ است یک بازی شما باید به رنگ تصویر بودند. جالب توجه است؟ رنگ انیمیشن شکل شرک و دوستان خود. بازی بسیار خلاق! رنگ به رنگ با شرک و cute خر کلیک کنید.بر روی رنگ و در منطقه به آن را پر کنید کلیک کنید. شما باید گزینه های بسیاری در سمت راست. روی آنها را برای افزودن تابلوچسبها یا زوم برای رنگ بهتری کلیک کنید. هستند بسیاری از عکس انجام همه آنها را! را بزرگ سرگرم کننده!

شرک 2--ایجاد & رنگ, شرک 2--ایجاد & رنگ بازی, رنگ بازی, پاپ بازی ها.

تبلیغات

تبلیغات