تبلیغات

 

بازی اتوبوس پارکینگ

آیا دوست دارید بازی "اتوبوس پارکینگ"
رای دادن به این بازی:
اتوبوس پارکینگ4.27119 ستارگان 5. هفته 118 بار.
توضیحات : اتوبوس پارکینگ بازی های مهارتی است.پارک اتوبوس در فضای پارکینگ در سطح و مراقب باشید برای vehciles و مردم در جاده. اجتناب از crashing با دیگر vehciles. هر سطح زمان محدود به کامل ، بنابراین سطح با زمان داده شده کامل است. جمع آوری تمام سکه به نمره حداکثر. لذت ببر!

اتوبوس پارکینگ, اتوبوس پارکینگ بازی, پارکینگ بازی, اتوبوس بازی.

تبلیغات

تبلیغات