تبلیغات

 

بازی جنگ صلیبی قلعه

آیا دوست دارید بازی "جنگهای صلیبی قلعه"
رای دادن به این بازی:
جنگ صلیبی قلعه3.61783 ستارگان 5. هفته 157 بار.
توضیحات : بازی و حفاظت از خود قلعه برج ساختمان و آنها را با واحدهای نظامی آموزش و ساخت تا برج به دفاع از پادشاهی و قطار archers و شوالیه شکست نیروهای دشمن.لذت ببر....

قلعه بازی, جنگ صلیبی بازی, برج بازی, پادشاهی بازی, شوالیه بازی, آرچر بازی, بازی های دشمن, نیروهای بازی, بازی های آموزشی, کمک به بازی, بازی های adventitious, مبارزه با بازی

تبلیغات

تبلیغات