تبلیغات

 

بازی بن 10 ، انتظار: کاهش زامبی دوم

آیا دوست دارید بازی «بن 10، انتظار: کاهش زامبی دوم»
رای دادن به این بازی:
بن 10 ، انتظار: کاهش زامبی دوم4.3875 ستارگان 5. هفته 80 بار.
توضیحات : بن 10 زامبی ، انتظار: کاهش است بازگشت با دیگر بازی awesome. کامل خود را از اقدام عکسبرداری بازی با تعداد زیادی از ارتقاء و عمل بسته بندی شده. در این بازی جدید شما باید به هوا پرتاب موشک و موشک حمله پشتیبانی بیشتر قوی حمله. شما باید قدرت ارتقا برای دسته کوچک موسیقی جاز می کشد. بزرگ با این مقابل جدید بن 10 زامبی بازی دوم تفریح!

بن 10 ، انتظار: کاهش زامبی دوم, بن 10 ، انتظار: کاهش زامبی II بازی, بن 10 بازی, zombies بازی, بازی های اکشن

تبلیغات

تبلیغات